Fastball 45

FASTBALL 45 – Regler
1. SPILLET
REGLEMENTERET KAMP
– 4 innings eller 45 min.
INNING
– 3 outs pr. Inning
REGLER OMKRING TIDEN
– Tidsgrænsen for alle FASTBALL 45-kampe skal være 45 minutter.
a. Én person til at overvåge tiden. De 45 min. Markeres med horn, fløjte eller lign.
b. Hvis en reglementeret kamp er afsluttet før de 45 min., ophører spillet
c. Hvis en reglementeret kamp ikke er færdigspillet inden de 45 min., gælder resultatet ved den sidste
afsluttede inning, medmindre hjemmeholdet (holdet, der batter sidst) fører. Hvis den sidste afsluttede
inning er uafgjort, så spilles der en tie breaker.
d. Den nye inning starter, når den sidste out er foretaget, ikke når det første pitch er kastet
e. Stop i tiden er ikke tilladt pga. skade eller protest, medmindre skaden er betydelig, og en spiller kan ikke
flyttes fra banen.
– En ny inning kan ikke starte, når der er mindre end 5 minutter tilbage af tiden.
TIE BREAKER
– Det offensive hold begynder inningen med bases loaded; med den syvende hitter i
batterordenen placeret på tredje base, den ottende på anden og den niende på første base.
– Det offensive hold har 1 out til at score så mange runs som muligt.
– Efter 1 out til det offensive hold, har det defensive hold mulighed for at batte med samme scenarie som
ovenfor.
– Hvis stillingen stadig er lige, spilles yderligere tiebreaker innings for at bestemme en vinder.
2. RESULTAT AF KAMPE PÅVIRKET AF VEJRET
– I tilfælde af at en kamp annulleres på grund af dårligt vejr og ikke kan omplaceres, tildeles 2 point hver.
REGLEMENTERET KAMP
– En kamp, som dommeren er nødt til at aflbryde, betragtes som en reglementeret kamp, hvis der er spillet
to eller flere komplette innings, eller hvis holdet, der batter sidst har scoret flere runs, end det andet hold
har scoret i to eller flere innings.
POINT I INDIVIDUELLE KAMPE
– Der gives 4 point for en sejr, 2 for et nederlag efter tie breaker og 1 for et nederlag med 2 eller
færre runs. Når et hold får tildelt point for et nederlag efter tie breaker, kan der ikke opnås andre point.
ROUND ROBIN TIE BREAKER REGLEMENT
– Hvis 3 hold er lige på point efter round robin, vil holdene blive rangeret efter følgende kriterier:
1. Double plays
2. Runs scoret efter squeeze play
3. Runs scoret i power play
4. Antal home runs
– Hvis to hold er lige på point gælder resultatet af holdenes indbyrdes kamp i round robin-spil.
LØBERE PÅ BASERNE
Offensive hold starter deres innings som følger:
1. inning starter en løber på første base
2. inning starter løbere på første og anden base
3. inning, løbere starter på første, anden og tredje base.
4. inning, en løber starter på første base.
– Løber eller løbere kan være enhver spiller fra batterordenen (ikke reserver), forudsat at de er
skal ikke batte i de næste 4 batting pladser.
– Løber eller løbere kan ikke skiftes ud under en inning.
I FORSVARET
– Et double play får det defensive hold ud af inningen uanset antal af outs før spillet.
OFFENSIVT POWER PLAY
Hvert hold er tilladt 1 offensivt power play pr. kamp.
– Det offensive hold kan reducere det defensive hold med 1 spiller i to på hinanden følgende
battere når som helst i kampen.
– Disse to på hinanden følgende battere kan ikke føres over til den følgende inning.
– Træneren er forpligtet til at underrette home plate dommeren om deres hensigt om at benytte sig af et
power play, inden en ny batter starter sin tur ved battet. Et power play kan ikke startes midt i en batters tur
ved battet.
– Forsvarsholdet fjerner derefter en spiller fra banen, indtil de næste to på hinanden følgende battere har
battet færdigt.
– Den samme defensive spiller fjernes for begge battere.
– Når et power play er afsluttet, er der ikke flere tilgængelige for det pågældende hold.
SCORING AF RUNS
– Et run, der er scoret af ved et squeeze play eller et safety squeeze, er to point værd.
– Home plate dommeren giver begge hold besked om, at et squeeze spil har været vellykket.
SQUEEZE PLAY-AFGØRELSER
Home plate dommeren giver begge hold besked, når et squeeze play er udført. Hvis denne afgørelse bliver
udfordret, kan home plate dommeren konferere med sine kollegaer.
4. FORSVARSSPIL
OPVARMNINGSPITCH
– Pitcheren tillades 1 opvarmningspitch før kampen startes og ingen opvarmningspitch imellem
øvrige innings. En indskiftet pitcher får ligeledes kun 1 opvarmningspitch, når de
indtræder i kampen. En pitcher, der vender tilbage til pitcherpositionen, har ikke ret til opvarmningspitch.
BALLS & STRIKES
– Der spilles med 3 balls og 3 strikes
BASE ON BALLS I POWER PLAY
– Battere kan ikke walkes for at negere power play eller øge mulighederne for et doubleplay.
– Enhver spiller, som får en walk (intentional, ved at der pitches 3 balls eller hvis batteren rammes af et
pitch) under et power play, skal tildeles 2. base. Det ville betyde, at alle spillere på baserne kan avancere i
overensstemmelse hermed, hvis de er tvunget frem. F.eks. hvis der er løbere på 2. & 3. så scorer på 3. og
løberen på 2. går videre til 3.. NB baser skal stadig være rørt i lovlig rækkefølge.
MIDLERTIDIGE CATCHERE
– En midlertidig catcher kan komme ind i spillet, hvis cathceren i line up’en ikke er klar.
Den midlertidige catcher bliver ikke regnet som en udskiftning.
– Hvis der anvendes en midlertidig catcher, skal denne catche til mindst en batter.
5. BATTING OG BASELØB
DESIGNERET HITTER (DH)
– En DH vil blive brugt i modsætning til en Designated Player (DP)
– En Designated Hitter kan ikke spille i forsvaret, undtagen som en “Midlertidig Catcher”.
BASELØBERE
– Baseløbere kan forlade basen, når pitcherens arm er i kl. 9-positionen. (Se tegning)
DESIGNERET LØBER
– En designeret løber vil gælde og kan blive brugt en gang inden for en given inning.
MIDLERTIDIG LØBER
– Den midlertidige løber for catcheren, uanset antallet af outs
(herunder hvis catcheren er på base ved starten af en inning).
– Løberne kan være enhver spiller fra line up’en (inklusive reserver), forudsat at de ikke skal batte i de
næste 4 batting pladser.
– En forkert løber kan rettes mens de er på basen, men ikke efter de har scoret. En forkert løber på base,
som skal op at slå, skal fjernes fra basen og kan IKKE udskiftes på basen.
6. TILLÆG
MELLEM INNINGS
– Der er 45 sekunder til skift mellem innings. Det anbefales, at en af dommerne tager tid. Hvis et hold anses
for ikke at være parat, når der er gået 45 sekunder, vil en ball eller en strike blive kaldt på batteren, alt
efter om det er det defensive eller offensive holds skyld. Hvis catcheren i line up’en ikke er klar, skal den
midlertidige catcher benyttes.
NYE INNINGER
– En ny inning kan ikke starte, når der er 5 min. Tilbage af spilletiden – dvs. efter 40 minutters spil.
SQUEEZE PLAY
– Løberen på tredje base løber mod home plate, så snart bolden bliver pitchet. Batteren bunter eller
skubber til bolden for derved at give løberen en chance for at score.
– Et safety squeeze er når tager et lead, men løber ikke mod home plate, før batteren har buntet bolden.