Bank

Klubbens kontonummer er:   5875  8400558281

I forbindelse med betaling af kontingent bedes medlemmets navn skrives på overførslen.